دختري كه به ورزشگاه راهش نمي‌دهند

مقدمه : نمی دونم چرا اولین پست من تو این  وبلاگ این مطلبه ولی ….

با خوندن این گزارش اعصابم خورد شد . من از دست مسئول حراست ورزشگاه ناراحت نیستم از دست خودمون ناراحتم که اجازه می دیم همچین آدمهای مریضی بر ما حکومت بکنند .

Advertisements